News

18 THG06

Nấm sữa Kefir và hứa hẹn toàn diện cho tôm thẻ chân trắng

Khi sử dụng nấm sữa Kefir như một phụ gia thức ăn cho tôm thẻ cho thấy tác động toàn diện cả về kích thích miễn dịch, tăng tỷ lệ sống sót chống lại bệnh đốm trắng và đạt tốc độ tăng trưởng tốt.
15 THG06

Khủng hoảng thị trường thức ăn thủy sản châu Á

Năm 2020, các nhà máy thức ăn chăn nuôi phải chật vật hỗ trợ nông dân trước những biến động mạnh về giá và nhu cầu. Đầu năm 2021, không khí ảm đạm bao trùm thị trường thức ăn chăn nuôi cùng cơn bão giá nguyên liệu thức ăn tăng mạnh.

08 THG06

How salinity impacts EHP in whiteleg shrimp

The salinity levels of shrimp ponds have been shown to have a major impact on the prevalence of Enterocytozoon hepatopenaei (EHP), according to new research from the University of Arizona.
29 THG10

Prevention of White Feces Syndrome, White Gut Disease and White Muscle Disease in Shrimp

Shrimp culture tends to now be developed intensively with upgraded technology for higher and successful production.In many occasions shrimp culture are affected by various diseases and experienced in loss of crop or reduced the production level by various reasons, writes Mr Prakash Chandra Behera, India.
29 THG10

Disease caused by DIV1 in shrimp

DIV1 (Decapod iridescent virus 1) can cause mass death in shrimp with a high rate of infection. The disease results in quick lethality within just two to three days from the first infection until all shrimp in the pond die. DIV1 can infect small and large shrimp as well as white leg shrimp and giant freshwater prawn.