Tôm

30 THG10

BỘ 3 VI SINH QUẢN LÝ KHÍ ĐỘC TRONG AO TÔM

Quản lý khí độc trong ao nuôi cùng bộ 3 sản phẩm        => PROCA_2x + VB-EM_super + NITROXIN


30 THG10

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT VIBRIO GÂY BỆNH TRONG AO NUÔI

Khi mật độ vi khuẩn Vibrio trong môi trường nước ao nuôi tăng cao, Vibrio xâm nhập và gây ra nhiều bệnh nguy hiểm trên tôm: bệnh phân trắng, bệnh hoại tử gan tụy, bệnh phát sáng, bệnh đốm đen...
13 THG08

KÝ SINH TRÙNG - NGUY CƠ TIỀM ẨN ĐỂ VI KHUẨN XÂM NHẬP GÂY BỆNH TRÊN TÔM

Với mật độ nuôi tăng nhanh, ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, tạo điều kiện cho mầm bệnh – trong đó có ký sinh trùng phát triển mạnh và phát tán nhanh, làm cho tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp và chưa có biện pháp kiểm soát hữu hiệu. Trong đó, hệ lụy nghiêm trọng nhất là ký sinh trùng tạo điều kiện cho các bệnh nhiễm khuẩn đường ruột bùng phát gây bệnh trên tôm, đặc biệt là bệnh phân trắng.

Một trong những nguyên nhân gây bệnh, gây bội nhiễm được xác định là ký sinh trùng 2 tế bào garine.


13 THG08

QUY TRÌNH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH CONG THÂN ĐỤC CƠ TRÊN TÔM

MAGIE MIX - CUNG CẤP MAGIE VÀ KHOÁNG ĐA LƯỢNG CHO TÔM
13 THG08

QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHÍ ĐỘC TRONG AO NUÔI TÔM

VB-EM - Phân Hủy Chất Thải Hữu Cơ - Đối Kháng Khuẩn Vibrio Gây BệnhSUPER BACILLUS BT - Bước Đột Phá Trong Xử Lý Nhanh Khí Độc NH3, NO2 - Làm Sạch Nước Và Đáy Ao