Procedures for prevention and treatment of parasitosis (Flukes and Trichodina ) in Red tilapia

10 THG10
2798 view

I.CAUSE OF DISEASE

- Flukes and Trichodina cause diseases mainly in fingerlings and parasitize mainly on gills, fins, scales, and bodies of fish (Figure 1: Flukes and Trichodina).

                          Figure 1: Flukes and Trichodina.

II.SIGNS AND CONDITIONS OF DISEASE

                                                                   
Figure 2: Signs of fish infection with parasites.

- Fish eat weakly, float a lot on the water surface in the morning.
- Bring pale fish, gill silk, congestion, mud, with many white pus spots, fish skin with wounds, red spots (Figure 2: Signs of fish infection with parasites).
- The disease develops a lot in fingerlings and fingerlings when weather conditions change suddenly, fish resistance is weak, especially in the rainy season and the pouring season of the year.

III.DISEASE PREVENTION AND TREATMENT SOLUTIONS

a. Preventive solutions:

- Farming moderate density and regularly checking fish: observing and checking on a microscope.
- Use VB-PRAZI_concentrated (1kg / 15-20 tons of fish) periodically to prevent parasites, especially during the pouring season.
- Periodically supplement BIO-X_pro + VB-SKY new (1kg/L/10-15 tons of fish) to enhance digestive support, liver function, kidney function 2 times/week. 

b. Treatment solutions
Case 1: Pure fish infected with parasites

+ Cut primers and treat DE AGA parasites, pay attention to use when standing water or surrounding raft for effective treatment.
+ 50-70% reduction of aquafeed and combined use of VB-PRAZI_concentrated + GATONIC pro, 2 consecutive days.
+ After the draw, use BIO-X_pro (1L / 15 tons of fish) to enhance the digestive microbiological support, liver function.

- Case 2: Fish is infected with hemorrhagic disease
+ Cut primers and use GLUMAX (1L / 5,000m3) to disinfect the environment.
+ Reduce aquafeed intake (50%) and combine treatment with VB-PRAZI_concentrated + GATONIC pro + VB-RIDO_01.
+ After that, use BIO-X pro + VB-SKY new (1kg or 1L / 15 tons of fish), to enhance the digestive microbiological support and liver function.

Other document

10 THG12

QUY TRÌNH VI SINH TRÊN CÁ TRA GIỐNG TĂNG TỶ LỆ ĐẬU, GIẢM CHI PHÍ, TĂNG LỢI NHUẬN

Trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng tăng, diễn biến dịch bệnh ngày càng khó điều trị, giá bán biến động lớn và thường thấp, chính vì thế những mô hình vi sinh giúp tăng tỷ lệ đậu sau thả, kiểm soát tốt dịch bệnh, nâng cao năng suất đang là xu hướng trong ương nuôi cá tra giống hiện nay.


10 THG12

QUY TRÌNH VI SINH PHÒNG BỆNH XUẤT HUYẾT ĐEN MÌNH TRÊN CÁ SẶC

Vi khuẩn Aeromonas hydrophila và Streptococcus agalactiae là những tác nhân gây bệnh xuất huyết, đen mình, xuất huyết đường ruột trên cá sặc.


10 THG12

QUY TRÌNH VI SINH ĐỐI KHÁNG TRÊN ẾCH

Một nghề nuôi bền vững, an toàn sinh học hiện đang là xu hướng của hiện tại và trong tương lai để thay thế dần những hoá chất kháng sinh trong thuỷ sản. Vi sinh cũng đang được áp dụng hiệu quả trên ếch trong quá trình nuôi ở khu vực Cao Lãnh.


10 THG12

QUY TRÌNH TĂNG TRỌNG - BUNG ĐÙI CHO ẾCH

Khi ếch được 45 ngày tuổi đã đến tuổi thành thục. Để có dáng ếch đẹp, hệ số thức ăn tốt nên bắt đầu tăng trọng cho ếch.


10 THG12

VB-ANTI ZOO GIẢI PHÁP SẠCH MANG CÁ NUÔI BÈ

- Nhiễm sán lá, trùng bánh xe.- Xuất huyết bầm mang.- Thối mang.- Lở loét.- Các cơ quan nội tạng gan, ruột bị suy giảm chức năng.Gây ra hao hụt lớn và thiệt hại kinh tế nặng nề nếu không được kiểm soát tốt.


03 THG12

CÔNG NGHỆ ĐÔNG KHÔ TRONG SẢN XUẤT CÁC CHỦNG PROBIOTIC TẠI NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIBO

Trong quá trình sản xuất các chế phẩm probiotic ngoài việc kiểm soát quy trình lên men nhằm thu nhận sinh khối vi khuẩn với tỷ lệ sống và mật độ cao nhất thì yếu tố quyết định lớn nhất đến hiệu quả chất lượng của sản phẩm là việc áp dụng công nghệ tinh chế để thu nhận sinh khối vi khuẩn sau khi kết thúc quá trình lên men như lọc, ly tâm, sấy hoặc đông khô nhằm mục đích gia tăng tỷ lệ sống sót của các chủng vi sinh và duy trì hoạt tính của các chủng. Trong đó, sấy là một công đoạn quan trọng để thu nhận sinh khối tế bào vi sinh.