Procedures for the prevention and treatment of white spots in the internal organs disease of fingerling catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

08 THG08
414 view
  1. CAUSE OF DISEASE

- White spots in the internal organs disease of fingerling catfish (Pangasianodon hypophthalmus) caused by Edwarsiella ictaluri.

 

Figure 1: Edwardsiella ictalurid bacteria

Figure 2: Bacteria that cause disease after Gram staining

  1. SIGNS AND CONDITIONS OF DISEASE

                                                             Figure 3: Appearance of diseased catfish                                               Figure 4: Internal appearance of diseased catfish

- Fish are lethargic, somber disorientation, white, red head, reddened, bleeding under the skin, fins, anus. (Picture 3)

 - Intrinsic bleeding, red, dark swelling. Liver, kidneys, and depending on organs appear a lot of tiny white pus spots. (Picture 4)

- The disease appears mostly in the rearing stages with strong outbreaks in the rainy season, cold weather, low oxygen content (June-December).

  1. DISEASE PREVENTION AND TREATMENT SOLUTIONS
  1. Disease prevention solutions

 - Improve pond water environment:

+ Periodically, water desinfection with GLUMAX (1L/4,000 - 5,000m3 of water).

+ Adding micro-organisms with VB-EM (5L/3,000m3 water) improves water quality and compete with pathogenic bacteria.

 - Increasing resistance for fingerling catfish:

+ Prevention of internal and external parasites, VB-PRAZI_concentrated (1Kg/20-25 tons of fish).

+ Periodically supplement, BIO-X_pro + VB12_pro (1Kg/L/10-15 tons of fish) to support digestion, enhance liver and kidney function.

  1. Treatment solutions

- Case 1: Fingerling catfish just have white spots in the internal organs disease

+ Cut feed, do not change water and use BIO-POND_pro to degassing toxic gases, stabilize the water environment.

 + Use GLUMAX to disinfect pond water.

 + Reduce the amount of feed (about 50%) and combine using VB-RIDO_super + VB-GENTA_concentrated to mix with fish feed.

- Case 2: Fish superinfected with tail rot disease (Flavobacterium columnare bacteria)

 + Do not change water, use BIO-POND_pro (8 am) to stabilize the pH, absorb toxic gases, and deposit heavy metals.

 + Use PRONAZOL (10 am) to kill bacteria and fungi in water.

 + Reduce the amount of feed (50%) and combine treated with VB-RIDO_super + VB-ANTIDIA_concentrated.

- Case 3: Fish superinfected with an external parasitic disease.

 + Using BIO-POND_pro to absorb toxic gases, suspended substances, clean the pond water environment.

 + Use DE AGA (10 am) to kill bacteria, parasites.

 + Reduce the amount of feed (50%) and treated with VB-PRAZI_concentrated (2 days) + VB-RIDO_super + VB-GENTA_concentrated.

* Note: In case of fish liver is weak - white liver, inflamed kidneys, it is necessary to combine BETA-50 new product to support liver and kidney recovery for fish.

Other document

10 THG12

QUY TRÌNH VI SINH TRÊN CÁ TRA GIỐNG TĂNG TỶ LỆ ĐẬU, GIẢM CHI PHÍ, TĂNG LỢI NHUẬN

Trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng tăng, diễn biến dịch bệnh ngày càng khó điều trị, giá bán biến động lớn và thường thấp, chính vì thế những mô hình vi sinh giúp tăng tỷ lệ đậu sau thả, kiểm soát tốt dịch bệnh, nâng cao năng suất đang là xu hướng trong ương nuôi cá tra giống hiện nay.


10 THG12

QUY TRÌNH VI SINH PHÒNG BỆNH XUẤT HUYẾT ĐEN MÌNH TRÊN CÁ SẶC

Vi khuẩn Aeromonas hydrophila và Streptococcus agalactiae là những tác nhân gây bệnh xuất huyết, đen mình, xuất huyết đường ruột trên cá sặc.


10 THG12

QUY TRÌNH VI SINH ĐỐI KHÁNG TRÊN ẾCH

Một nghề nuôi bền vững, an toàn sinh học hiện đang là xu hướng của hiện tại và trong tương lai để thay thế dần những hoá chất kháng sinh trong thuỷ sản. Vi sinh cũng đang được áp dụng hiệu quả trên ếch trong quá trình nuôi ở khu vực Cao Lãnh.


10 THG12

QUY TRÌNH TĂNG TRỌNG - BUNG ĐÙI CHO ẾCH

Khi ếch được 45 ngày tuổi đã đến tuổi thành thục. Để có dáng ếch đẹp, hệ số thức ăn tốt nên bắt đầu tăng trọng cho ếch.


10 THG12

VB-ANTI ZOO GIẢI PHÁP SẠCH MANG CÁ NUÔI BÈ

- Nhiễm sán lá, trùng bánh xe.- Xuất huyết bầm mang.- Thối mang.- Lở loét.- Các cơ quan nội tạng gan, ruột bị suy giảm chức năng.Gây ra hao hụt lớn và thiệt hại kinh tế nặng nề nếu không được kiểm soát tốt.


03 THG12

CÔNG NGHỆ ĐÔNG KHÔ TRONG SẢN XUẤT CÁC CHỦNG PROBIOTIC TẠI NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIBO

Trong quá trình sản xuất các chế phẩm probiotic ngoài việc kiểm soát quy trình lên men nhằm thu nhận sinh khối vi khuẩn với tỷ lệ sống và mật độ cao nhất thì yếu tố quyết định lớn nhất đến hiệu quả chất lượng của sản phẩm là việc áp dụng công nghệ tinh chế để thu nhận sinh khối vi khuẩn sau khi kết thúc quá trình lên men như lọc, ly tâm, sấy hoặc đông khô nhằm mục đích gia tăng tỷ lệ sống sót của các chủng vi sinh và duy trì hoạt tính của các chủng. Trong đó, sấy là một công đoạn quan trọng để thu nhận sinh khối tế bào vi sinh.