In-depth knowledge

03 THG12

CÔNG NGHỆ ĐÔNG KHÔ TRONG SẢN XUẤT CÁC CHỦNG PROBIOTIC TẠI NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIBO

Trong quá trình sản xuất các chế phẩm probiotic ngoài việc kiểm soát quy trình lên men nhằm thu nhận sinh khối vi khuẩn với tỷ lệ sống và mật độ cao nhất thì yếu tố quyết định lớn nhất đến hiệu quả chất lượng của sản phẩm là việc áp dụng công nghệ tinh chế để thu nhận sinh khối vi khuẩn sau khi kết thúc quá trình lên men như lọc, ly tâm, sấy hoặc đông khô nhằm mục đích gia tăng tỷ lệ sống sót của các chủng vi sinh và duy trì hoạt tính của các chủng. Trong đó, sấy là một công đoạn quan trọng để thu nhận sinh khối tế bào vi sinh.


02 THG12

CHINESE CATERPILLAR FUNGUS AND APPLICATION IN AQUACULTURE FISHERIES

Chinese caterpillar fungus, also known as cordyceps, cordyceps, or cordyceps, is a precious oriental herb that is essentially a parasitic form of the Cordyceps Sinensis fungus (belonging to the Ascomycetes group) on the muscle. Deep body Hepialus Fabricius. The medicinal properties of cordyceps have been shown to be due to the Cordyceps Sinensis mushroom extracts.
02 THG12

REPLACE ANTI-BIRTHDAY FROM Hoang Lien (Coptis teeta Wall)

Currently, under the increasing requirements of export markets as well as consumers, the chemical residue in seafood products is being mentioned.In addition, the incorrect use of antibiotics, treatment regimens, and the use of antibiotics for feeding in aquaculture cause the residues of resistance in the environment quite a lot, leading to more and more antibiotic resistance. fast and serious.At the same time, the use of antibiotics also destroys most of the intestinal microflora. Adverse effects on aquatic animals affecting the development of aquatic animals.Herbal antimicrobials are seen as an effective alternative to antibiotics.Hoang Lien is known to be one of the top herbs for antibacterial, increasing immunity against pathogenic bacteria.