MAX-10+

  • ID
    202202-0373
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    10kg

CÂN BẰNG KHOÁNG CHẤT - ỔN ĐỊNH HỆ ĐỆM

NGĂN NGỪA CONG THÂN, ĐỤC CƠ, XANH VỎ

ingredient

- Mg (từ MgCl2.6H2O) (min-max)

- K (từ KCl) (min-max)

- Ca (từ CaCO3) (min-max)

- Độ ẩm (max)

- Tá dược (dextrose) vừa đủ

uses

- MAX-10+ cung cấp các khoáng cho ao nuôi, giúp tôm cứng vỏ, hạn chế các bệnh do thiếu khoáng (cong thân, đục cơ, mềm vỏ, xanh vỏ,...).

User manual

- Định kỳ bổ sung khoáng chất, kích thích lột xác, đồng đều, chắc thịt: Dùng 1kg MAX-10+/1.000m3 nước, sử dụng lúc 6 giờ tối. Đối với tôm Sú dùng 1-2 lần/tuần, tôm Thẻ dùng 2-3 lần/tuần.

- Tôm mỏng vỏ, xanh vỏ, cong thân - đục cơ: Dùng 1kg MAX-10+/1.000m3 nước, sử dụng 2-3 ngày liên tục, 2 lần/ngày. Thời gian tốt nhất: 5-6h sáng hoặc 18-20h đêm.

- Tôm chậm lột vỏ hay khó lột: Dùng 2-3kg MAX-10+/ 1.000m3 nước, sử dụng 2 ngày liên tục, 2 lần/ngày. Thời gian tốt nhất: 21-23h đêm.

 

* Lưu ý: Hòa tan sản phẩm với nước sạch, tạt đều khắp ao.

- Để nâng cao hiệu quả sử dụng, có thể kết hợp khử phèn, giải độc nước trước từ 4-6 tiếng.

- Cảm quan (màu sắc, mùi vị,...) của sản phẩm có thể thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.