VB12 pro

  • ID
    202008-0096
TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TẠO MÁU
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ TRẮNG GAN - TRẮNG MANG

ingredient

Vitamin B12 (min)
- Vitamin K3 (min)
- Chất mang (dextrose) vừa đủ

uses

VB12 pro cung cấp Vitamin thiết yếu giúp cân bằng khẩu phần thức ăn cho cá phát triển tốt.

User manual

Trộn sản phẩm vào thức ăn:
- Sử dụng định kỳ: Dùng 1 kg VB12 pro/15-20 tấn thể trọng hoặc 1 kg/300-500kg thức ăn, cho ăn định kỳ 2-3 lần/tuần, trong suốt vụ nuôi.
- Dùng khi cá có hiện tượng trắng gan, trắng mang: Dùng 1 kg VB12 pro/10-12 tấn thể trọng hoặc 1 kg/200-300kg thức ăn, cho ăn 2 lần/ngày, trong 3 ngày liên tục.