VB-EM super - PHÂN HỦY CHẤT THẢI HỮU CƠ TRIỆT ĐỂ

03 tg 08
VB-EM super là sản phẩm vi sinh EM gốc, mật độ cao, với đa chủng vi sinh như Bacillus sp, Lactobacillus sp,.... giúp phân hủy chất thải hữu cơ nhanh chóng và triệt để. Đồng thời, VB-EM super giúp giảm nhầy nhớt trên bạt ao nuôi, giảm pH của nước và kiểm soát mật độ tảo cực tốt. VB-EM super với chủng EM gốc, hoạt lực vi sinh cực mạnh nên VB-EM super có khả năng tăng sinh nhanh chóng, gấp 100 lần trong 72 giờ ủ (yếm khí), giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vượt trội của sản phẩm