BACITAL - 10 TỶ LỢI KHUẨN - BẢO VỆ ĐƯỜNG RUỘT TÔM

03 tg 08
Cung cấp hơn 10 TỶ lợi khuẩn đường ruột cho tôm. - Kích thích tôm tiêu hóa thức ăn nhanh và phòng bệnh đường ruột