Thuỷ Sản

08 THG12

Loài nào sẽ là đối tượng nuôi mũi nhọn trong tương lai?

Những loài nào sẽ dẫn đầu sự phát triển của nuôi trồng thủy sản toàn cầu.

27 THG11

Bảo vệ gan tụy để nuôi tôm thành công

Vụ nuôi tôm thành công hoàn toàn phụ thuộc vào việc tình trạng sức khỏe của tôm, do đó cần duy trì tốt các cơ quan chức năng - đặc biệt là gan tụy.
25 THG11

Vì sao cần bổ sung khoáng vào thức ăn tôm cá?

Khoáng chất là những thành phần quan trọng trong cấu tạo cơ thể tôm cá.
25 THG11

Thiếu hụt Mg2+ trong ao nuôi tôm thẻ độ mặn thấp

Mg2+ trong nước ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng của tôm thẻ.
24 THG11

Vi khuẩn nội sinh Bacillus licheniformis giúp tăng cường miễn dịch trên cá trắm cỏ

Các chất chống oxy hóa trong đường ruột cá trắm cỏ tăng đáng kể nếu có thêm Bacillus licheniformis từ bên ngoài.
23 THG11

Bảo quản và sử dụng thức ăn nuôi tôm hiệu quả

Chất lượng thức ăn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vụ nuôi tôm.