Thuỷ Sản

12 THG11

Tiêu thụ thủy sản của Mỹ dự báo tiếp tục tăng, cơ hội lớn cho Việt Nam

Mỹ đã nhập khẩu hơn 22 tỷ USD thủy sản trong 12 tháng qua, chiếm khoảng 1/8 tiêu thụ thủy sản toàn cầu. Con số này đã tăng gấp 3 lần trong 25 năm qua và tiếp tục tăng bất chấp dịch COVID-19.

10 THG11

Sinh khối - Điều kiện đạt tỷ đô cho tôm nuôi

Sinh khối tôm nuôi rất quan trọng nhưng hiện nay vẫn được tính thủ công, độ chính xác thấp và dễ gây stress cho tôm.
06 THG11

Việt Nam phấn đấu giá trị xuất khẩu tôm càng xanh đạt 100 triệu USD

Việt Nam hướng tới mục tiêu, đến năm 2025, diện tích nuôi tôm càng xanh đạt 50.000 ha, sản lượng đạt 50.000 tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 100 triệu USD.

06 THG11

Ứng dụng tính kháng khuẩn tự nhiên của quế trong NTTS

Ứng dụng của Trans – cinnamaldehyde là thành phần chính của tinh dầu quế trên một số đối tượng nuôi trồng thủy sản.

05 THG11

Công nghệ RAS trong nuôi tôm thẻ chân trắng

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo công nghệ RAS được đánh giá tiềm năng phát triển và mở rộng, tuy nhiên cần chi phí đầu tư rất cao và yêu cầu trình độ chuyên môn kĩ thuật tốt.

02 THG11

Tuyến Anten - Cơ quan đích lây nhiễm virus đốm trắng

Tuyến anten của tôm là nơi quan trọng để virus bệnh đốm trắng xâm nhập trong quá trình nuôi tôm.