ZYMAX_new

  • ID
    01010677
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    1kg
TIÊU HÓA THỨC ĂN NHANH - HẤP THU TỐI ĐA DƯỠNG CHẤT
ENZYM DÙNG CHUNG VỚI KHÁNG SINH

ingredient

Protease (min)
- Lipase (min)
- Amylase (min)
- Cellulase (min)
- Phytase (min)
- Chất mang (dextrose) vừa đủ 

uses

ZYMAX bổ sung enzyme đường ruột, kích thích cá tiêu hóa và hấp thu thức ăn nhanh (FCR).
- Phòng và hỗ trợ điều trị cá bệnh đường tiêu hóa, kích thích cá tăng trọng.

User manual

Giúp tiêu hóa thức ăn nhanh, tăng hấp thu dưỡng chất: Dùng 1 kg ZYMAX/500 kg thức ăn, dùng định kỳ 2-3 lần/tuần.
- Khi thời tiết, môi trường bất lợi, kết hợp dùng chung kháng sinh khi điều trị bệnh: Dùng 1 kg ZYMAX/10-15 tấn cá nuôi, sử dụng liên tục trong thời gian điều trị.