ZOO0 AGA

  • ID
    202008-0255
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    3KG

TẠO THỨC ĂN TỰ NHIÊN
PHỤC HỒI NỀN ĐÁY NUỔI LÂU NĂM - GÂY MÀU TẢO

Tags :tôm ,

ingredient

- Protein
- Chất đệm (dextrose) vừa đủ  

uses

 - ZOO AGA cung cấp protein cần thiết cho sự phát triển của tôm và tạo thức ăn tự nhiên trong ao ương tôm giống.

User manual

- ZOO AGA là sản phẩm tạo thức ăn tự nhiên (tảo, luân trùng, trùng chỉ,...) cho tôm Post, gây màu tảo khuê và tảo lục khi cải tạo đầu vụ, giúp kích thích tảo có lợi phát triển trong ao. 
- Sử dụng gây màu nước đầu vụ: Dùng 3 kg ZOO AGA/1.500-2.000m3 nước ao, 2 ngày liên tiếp. 
- Đối với những ao khó gây màu: Dùng 3 kg ZOO AGA/1.000-1.500m3 nước ao, 2 ngày liên tiếp.
- Đối với ao nước cũ: Dùng 3 kg ZOO AGA/2.000-2.500 m3 nước ao, 1 lần duy nhất.