WATER MAX

  • ID
    202108-0359
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    Can 1L

TIÊU DIỆT MẦM BỆNH - SÁT TRÙNG NGUỒN NƯỚC

NGĂN NGỪA DỊCH BỆNH

ingredient

- Glutaraldehyde
- Dung môi vừa đủ 1 lít

uses

- WATER MAX diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi tôm.
- Khử trùng dụng cụ nuôi, bể ương tôm.

User manual

- Xử lý nguồn nước cấp, cải tạo đầu vụ nuôi: Dùng 1 lít WATER MAX/1.500 - 2.000m3 nước.
- Tiêu diệt mầm bệnh vi khuẩn, nấm,... phòng bệnh trong vùng dịch: Dùng 1 lít WATER MAX/1.500m3 nước, định kỳ 7-10 ngày/lần.
- Trường hợp mật độ Vibrio gây bệnh tăng cao, tôm khó lột, chậm lột vỏ: Dùng 1 lít WATER MAX/1.000m3 nước, sử dụng 2 ngày liên tục.