VITA-PLUS

  • ID
    202008-0277
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    100g, 1Kg

Rút Ngắn Thời Gian Thay Lông
Mọc Lông Nhanh - Đồng Loạt
Tránh Hiện Tượng Bại Liệt - Cắn Mổ - Cắn Đuôi

ingredient

- Methionine* 
- Vitamin B3*
- Vitamin B5 
- Kẽm*
- Tá dược (dextrose) vừa đủ

uses

- Giúp gà, vịt, ngan mọc lông nhanh, đồng loạt, rút ngắn thời gian thay lông.
- Tránh hiện tượng bại liệt, cắn mổ, mổ đít, cắn đuôi, gặm chuồng trên gia cầm - gia súc.
- Tăng cường sức đề kháng, giảm stress, tăng trọng nhanh, lông mượt, ức dày.

User manual

- Gia cầm: 1g/10kg thể trọng hoặc 1g/1 lít nước uống hoặc 1g/0,5kg thức ăn.
- Heo, bê, dê, cừu, bò: 1g/8kg thể trọng.