VIBOSAL.TD

  • ID
    202008-0282
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    20ml, 100ml

Hồng Da - Mướt Lông
Chống Còi Cọc - Cắn Đuôi
Phục Hồi Nhanh Sau Khi Bệnh
Phòng Khô Thai - Chậm Lên Giống

ingredient

- Butafosfan    
- Vitamin B12   
- Dung môi vừa đủ

uses

- Trị rối loạn chuyển hóa do dinh dưỡng kém, chăm sóc kém hoặc bị bệnh rối loạn sinh sản, chậm lên giống trên trâu, bò, ngựa, cừu, dê, heo (lợn), gia cầm, chó, mèo.

User manual

* Heo (lợn): tiêm bắp hoặc tiêm dưới da.
- Chống còi cọc, hồng da, mướt lông, tăng lực: 1ml/ 5 - 10kg thể trọng, dùng liên tục 3 ngày.
- Chống cắn đuôi: 1ml/10kg thể trọng, liên tục 2 ngày, lặp lại sau 1 tuần.
- Phòng khô thai, chậm lên giống: 1ml/10 - 15kg thể trọng. Tiêm 2 tuần 1 lần.
- Phòng suy nhược, tăng sữa: 1ml/10kg thể trọng. Sử dụng lúc 10 - 14 ngày trước khi sinh và lặp lại 1 - 2 tuần sau khi sinh.
* Trâu, bò, ngựa, dê, cừu: tiêm bắp hoặc dưới da.
- Phòng chậm lên giống, suy nhược, tăng lực: 1ml/ 10 - 20kg thể trọng. Tiêm 3 ngày 1 lần, liên tục 4 lần.
- Phòng viêm vú, ketosis, tăng sữa: 1ml/10 - 20kg thể trọng, tiêm 4 tuần trước khi sinh, lặp lại 1 hoặc 2 tuần sau sinh.
* Chó, mèo: tiêm bắp, 1ml/5kg thể trọng.
* Gà, vịt, cút (kém ăn, cắn mổ, tỷ lệ đẻ giảm): 2ml/1 lít nước uống, sử dụng liên tục 3 - 5 ngày hoặc tiêm 1ml/5kg thể trọng.