VB-TICOSIN

  • ID
    202008-0294
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    10ml, 100ml, 1 Lít

Trị Hen - Khẹc
Sưng Phù Đầu
Viêm Đường Hô Hấp

ingredient

Tilmicosin phosphate   
Dung môi vừa đủ

uses

- Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tụ huyết trùng, sưng phù đầu, viêm phổi trên trâu, bò, heo (lợn), gà, vịt.

User manual

- Heo (lợn), bê, bò, trâu (trị viêm phổi, viêm phổi dính sườn, tụ huyết trùng): dùng 1ml/25kg thể trọng.
- Gia cầm (trị hen, khẹc, khẹc ghép tiêu chảy, ORT, tụ huyết trùng, sưng phù đầu): dùng 1ml/20kg thể trọng hoặc 1ml/2 lít nước uống hoặc 1ml/1kg thức ăn.