VB-OXY MAX

  • ID
    202108-0361
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    Túi 500g, Túi 1Kg

ĐẶC TRỊ BỆNH DO VI KHUẨN VIBRIO

CHẶN ĐỨNG BỆNH PHÂN TRẮNG

HOẠI TỬ GAN TỤY TRÊN TÔM

ingredient

- Oxytetracycline HCl
- Tá dược vừa đủ 1 kg

uses

- Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm.

User manual

- Sản phẩm đặc trị các bệnh đường ruột, phân trắng, bệnh hoại tử gan tụy,... do vi khuẩn Vibrio gây ra trên tôm.
- Ngăn ngừa bệnh do Vibrio gây ra: Dùng 3-5g/kg thức ăn, cho ăn 2-3 ngày liên tục.
- Điều trị bệnh phân trắng, bệnh hoại tử gan tụy: Dùng 5-7g/kg thức ăn, cho ăn liên tục 3-5 ngày.
- Trường hợp tôm bỏ ăn, kém ăn, pha loãng với nước sạch tạt trực tiếp xuống ao: Dùng 1kg/3.000-5.000m3 nước.