VB-LISA

  • ID
    202008-0291
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    1Kg

ĐẶC TRỊ VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP NẶNG - CẤP TÍNH
VIÊM ĐƯỜNG TIÊU HÓA - TIÊU CHẢY

ingredient

Kitasamycin tartrate   
Colistin sulfate    
Vitamin C     
Glycine    
Tá dược vừa đủ

uses

- Trị viêm đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, nghé, heo (lợn) và gia cầm.

User manual

- Gia cầm: 1g/50 - 60kg thể trọng hoặc 1g/5 - 6 lít nước uống hoặc 1g/2,5 - 3kg thức ăn.
- Bê, nghé, heo (lợn): 1g/60kg thể trọng.