VB-FLUMEQUIN

  • ID
    202009-0307
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    100ml, 1L

Trị Tiêu Chảy E.Coli
Thương Hàn - Tụ Huyết Trùng

ingredient

Flumequine    
Dung môi vừa đủ    

uses

- Trị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa trên gia cầm, lợn (heo), cừu, trâu, bò.

User manual

- Lợn (heo), bê (bò), nghé (trâu) (trị phân trắng, co giật, phân vàng, phân nhớt, sưng phù đầu): 1ml/15 - 20kg thể trọng.
- Gia cầm (bạch lỵ, phân trắng, phân nhớt vàng, toi, sưng phù mắt): 1ml/15kg thể trọng hoặc 1ml/1,5 lít nước uống hoặc 1ml/0,8kg thức ăn.
- Sử dụng liên tục từ 3 - 5 ngày.