VB-EM_super SK

  • ID
    202008-0299
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    5 Lít, 25 Lít

Phân Hủy Chất Thải Hữu Cơ
Lấn Át Khuẩn Vibrio Gây Bệnh

Tags :tôm ,

ingredient

- Bacillus subtilis
- Dung môi (nước cất) vừa đủ  

uses

- VB-EM phân hủy các chất bẩn, xác tảo tàn, thức ăn thừa, chất lơ lửng trong nước.
- VB-EM ngăn ngừa sự hình thành khí độc NH3, NO2, H2S. Duy trì chất lượng nước, ổn định pH trong ao nuôi.
- Bổ sung lợi khuẩn lấn át Vibrio, bảo vệ đường ruột tôm. 

User manual

Sử dụng sản phẩm tạt xuống ao nuôi:
- Bổ sung lợi khuẩn lấn át Vibrio, bảo vệ đường ruột tôm: Dùng 1 lít VB-EM/1.000-1.500m3 nước, định kỳ 2 ngày/lần.
- Xử lý chất thải hữu cơ ở nền đáy ao: Dùng 2 lít VB-EM/1.000-1.500m3 nước, xử lý 2-3 ngày liên tục.

* Lưu ý:
- Lắc đều trước khi sử dụng và đóng kín bao bì sau khi sử dụng.