NUTRILATE

  • ID
    202008-0247
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    5KG, 10KG

Cung Cấp Khoáng Chất Hàm Lượng Cao

Hạn Chế Cong Thân, Đục Cơ Trên Tôm

Tags :tôm ,

ingredient

- KCl, Ca3(PO4)2, độ ẩm, dextrose.

uses

- NUTRILATE bổ sung khoáng chất cần thiết cho ao nuôi, giúp tảo phát triển tốt, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm. 
- Giúp tôm cứng vỏ, hạn chế các bệnh do thiếu khoáng (cong thân, đục cơ).

User manual

- Cung cấp các khoáng chất cần thiết, ao nuôi thiếu khoáng chất: Dùng 5kg NUTRILATE/5.000m3 nước, định kỳ 5 ngày/lần. 
- Hạn chế hiện tượng trắng lưng, đục cơ, cong thân: Dùng 5kg NUTRILATE/3.500-4.000m3 nước, định kỳ 3 ngày/lần.
- Trường hợp tôm trắng lưng, đục cơ và cong thân, mềm vỏ, ốp thân: Dùng 5kg NUTRILATE/2.000-2.500m3 nước, sử dụng 2 ngày liên tục.

 

*Lưu ý:
- Hòa tan sản phẩm với một lượng nước sạch vừa đủ, tạt đều khắp ao nuôi.
- Thời gian sử dụng sản phẩm tốt nhất: 17-18h.