EM-POWER

  • ID
    202108-0350
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    Túi 500g (5 gói 100g), Túi 1Kg (10 gói 100g)

E.M ĐÔNG KHÔ Ủ TĂNG SINH

GIẢM TẢO ĐỘC, GIẢM HỮU CƠ GIẢM KHÍ ĐỘC

ĐỐI KHÁNG KHUẨN VIBRIO GÂY BỆNH

ingredient

- Lactobacillus plantarum
- Chất mang vừa đủ 1 kg

uses

- Làm sạch nước ao, tạo màu nước đẹp.
- Phân hủy cấp tốc toàn bộ mùn bã hữu cơ (phân tôm, lột xác, thức ăn thừa, tảo tàn...) giúp sạch đáy ao.
- Giảm nhanh khí độc trong ao nuôi và hạn chế vi khuẩn có hại gây bệnh.

User manual

Sản phẩm dạng bột tạt xuống ao nuôi:
- Làm sạch nước định kỳ: Dùng 250g EM-POWER/4.000-5.000m3 nước, định kỳ sử dụng 3-5 ngày/lần.
- Phân hủy chất thải, cặn bã hữu cơ: Dùng 250g EM-POWER/2.500-3.000m3 nước, sử dụng 2-3 ngày liên tục.
- Xử lý nhanh khí độc NH3, NO2, H2S,...: Dùng 250g EM-POWER/1.500-2.000m3 nước, sử dụng 2-3 ngày liên tục.