BACITAL

  • ID
    01007822
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    500ml, 1L, 5L
THÀNH RUỘT DÀY - TIÊU HÓA THỨC ĂN NHANH
HẠN CHẾ BỆNH XUẤT HUYẾT TÁI NHIỄM

ingredient

- Bacillus subtilis (min)
- Bacillus licheniformis (min)
- Bacillus pumilus (min)
- Lactobacillus acidophilus (min)
- Dung môi (nước cất) vừa đủ

uses

- BACITAL cung cấp vi sinh đường ruột cho cá (ếch).
- Kích thích cá (ếch) tiêu hóa thức ăn nhanh và phòng bệnh đường ruột.

User manual

- Sử dụng định kỳ để phòng bệnh đường ruột do nhiễm khuẩn, ruột mỏng, chướng hơi: Dùng 1 lít BACITAL/500-700kg thức ăn, cho ăn định kỳ 2-3 lần/tuần.
- Làm dày thành ruột: Dùng 1 lít BACITAL/400-500kg thức ăn, cho ăn liên tục 2-3 ngày.
- Ngăn ngừa xuất huyết tái đi tái lại: Dùng 1 lít BACITAL/300kg thức ăn, cho ăn liên tục 3-4 ngày.
* Lưu ý: Lắc đều trước khi sử dụng.