ANTI EMS-VB

  • ID
    202108-0360
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    Gói 250g, Gói 500g

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH VỀ GAN

DO VI KHUẨN GÂY RA

ingredient

- Doxycycline hyclate
- Tá dược vừa đủ 1 kg

uses

- Trị bệnh đỏ thân trên tôm, đặc biệt là tôm hùm gây ra do vi khuẩn Vibrio alginolyticus.

User manual

- Phòng bệnh: Dùng 2-3g/kg thức ăn, cho ăn 1 lần/ngày và liên tục 2-3 ngày.
- Trị bệnh: Dùng 3-5g/kg thức ăn, cho ăn 2 lần/ngày và liên tục 3-5 ngày.