Việt Nam là thị trường cung cấp cá da trơn lớn nhất cho EU

20 THG09

Theo số liệu thống kê từ Eurostat, nhập khẩu cá da trơn của EU từ các thị trường ngoại khối trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 16,37 nghìn tấn với trị giá 31,88 triệu EUR, tương đương 37,6 triệu USD, giảm 16,2% về lượng và giảm 26,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu cá da trơn của EU từ các thị trường ngoại khối năm 2020 - 2021
 

ĐVT: nghìn tấn - triệu EUR

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Eurostat

Trong đó Việt Nam là thị trường cung cấp cá da trơn lớn nhất cho EU với mặt hàng cá tra, chiếm 97,7% về lượng và 97,9% về trị giá, đạt 15,99 nghìn tấn với trị giá 31,23 triệu EUR, tương đương 36,87 triệu USD, giảm 16,6% về lượng và giảm 26,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Giá nhập khẩu trung bình cá da trơn vào EU từ ngoài khối trong 4 tháng đầu năm 2021 đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó giá nhập khẩu trung bình cá da trơn vào EU trong tháng 4/2021 đạt 2,01 USD/tấn - mức cao nhất kể từ đầu năm 2021.

Giá nhập khẩu trung bình cá da trơn của EU từ ngoài khối năm 2020-2021
 

ĐVT: EUR/kg

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Eurostat

Việt Nam đang là thị trường cung cấp cá da trơn lớn nhất cho EU, chiếm 97,7% về lượng và chiếm 98% tổng trị giá nhập khẩu cá da trơn của EU từ ngoài khối này. Tuy nhiên các sản phẩm cá tra của Việt Nam đang phải cạnh tranh rất mạnh với các nguồn cung cấp khác cho EU.

Điều này đang tạo ra nhiều thách thức lớn cho hoạt động xuất khẩu cá tra của Việt Nam tới EU. Khi tỷ trọng cung cấp cá da trơn của Việt Nam cho thị trường EU là 97% thì lợi thế cạnh tranh của Việt Nam với các nhà cung cấp khác khi EVFTA có hiệu lực là ở nhóm hàng cá thịt trắng khác nhập khẩu vào EU.

Hiện nay, do EU là thị trường có yêu cầu rất cao nên nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng hoặc ưu tiên xuất khẩu cá tra tới những thị trường khác thuận tiện và phù hợp hơn như Trung Quốc và ASEAN. Dự báo, xuất khẩu cá tra của Việt Nam tới EU trong giai đoạn nửa cuối năm 2021 sẽ không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: Thanh Xuân - Tạp chí công thương

Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

16 THG11

Vaccine cho cá da trơn

ARS dự kiến sẽ có vắc-xin cho A. hydropila trong vòng 3-5 năm tới.
11 THG11

Cải thiện năng suất cá diêu hồng bằng chế phẩm sinh học

Cá diêu hồng hay còn gọi là cá điêu hồng là một loài cá sống trong môi trường nước ngọt thuộc họ cá rô phi.