Hoạt Động Công Ty

13 THG08

NGÀY HỘI VIỆC LÀM - ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 04.07.2020

Những hình ảnh đầu tiên của NGÀY HÔI VIỆC LÀM tại Đại Học Đồng Tháp sáng nay.

Chương trình đã diễn ra với sự quan tâm và tham dự của rất nhiều sinh viên, nhất là sinh viên năm cuối với mong muốn tìm kiếm cơ hội làm việc & phát triển nghề nghiệp cùng VIBO Co, Ltd.

13 THG08

NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYẾN DỤNG - HƯỚNG NGHIỆP ĐẠI HỌC TRÀ VINH 24.07.2020

NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYẾN DỤNG - HƯỚNG NGHIỆP ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Ngày 24.07, các hoạt động tuyển dụng và hướng nghiệp của Công ty TNHH VIBO tại Đại học Trà Vinh đã diễn ra rất sôi nổi và tạo cơ hội việc làm các sinh viên ngành Thủy sản và Chăn nuôi thú y.

Bên cạnh đó, Công ty VIBO cũng trao nhiều cơ hội Thực tập cho các bạn sinh viên năm 2, 3 nằm trong khuôn khổ Chương trình THỰC TẬP SINH TIỀM NĂNG diễn ra xuyên suốt tại các Trường Cao Đẳng, Đại học, trong đó có Trường Đại Học Trà Vinh