BIOX PRO_ỨC CHẾ KHUẨN GÂY BỆNH - TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH - BẢO VỆ ĐƯỜNG RUỘT

01 tg 08

BIO-X pro là sản phẩm có nhiều chủng vi sinh sống hàm lượng cao được bảo quản trong dung môi có đô pH phù hợp với đường ruột của cá, bổ sung và ổn định hệ vi sinh có lợi đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, cạnh tranh và ức chế khuẩn gây bệnh, ngăn ngừa chướng hơi, sình bụng, tăng đề kháng cho cá.