04 THG10

TRÙNG LÔNG - BỨC TƯỜNG NGĂN CẢN HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TRÊN CÁ TRA

Trùng lông (Ichthyonyctus pangasia ký sinh trong ruột cá ba sa (theo Bùi Quan Tề, 2001))  thường ký sinh ở đoạn ruột sau của cá.


04 THG10

BỆNH VÀNG DA TRÊN CÁ TRA THỊT

Bệnh vàng da trên cá tra thương phẩm thường bùng phát bởi một trong nhiều nguyên nhân.


04 THG10

BỆNH GẠO TRÊN CÁ TRA THỊT

Bệnh "gạo" là bệnh xuất hiện trong cơ cá, nguyên nhân do thích bào tử trùng Myxosporea và vi bào tử trùng Microspora gây ra.


30 THG09

PHÒNG BỆNH MÙA NƯỚC ĐỔ CHO CÁ NUÔI BÈ

Cá điêu hồng đầu mùa nước đổ thường bội nhiễm nhiều bệnh khác nhau nên cần kết hợp vừa xử lý vi khuẩn, nấm và ký sinh cùng lúc mới có thể đạt hiệu quả tối đa.


30 THG09

BỆNH THỐI ĐUÔI TRÊN CÁ TRA GIỐNG

Bệnh thối đuôi là bệnh cấp tính với tỷ lệ chết 70-100% do đó nếu phát hiện cần xử lý ngay tức thời để giảm thiệt hại.


28 THG09

BỆNH SƯNG BÓNG HƠI TRÊN CÁ TRA THỊT

- Do nước ao có nhiều độc tố : khí độc, hàm lượng kim loại nặng cao, tồn lưu thuốc độc hại (dipteres, các thuốc gốc nông nghiệp,…)- Bệnh được xác định do vi nấm Fusarium sp. gây ra.