16 THG10

GIỮ ĐẦU CON CHO CÁ TRA THỊT TRONG 2 THÁNG ĐẦU THẢ GIỐNG

Trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng tăng, diễn biến dịch bệnh ngày càng khó điều trị, giá bán biến động lớn và thường thấp, chính vì thế những mô hình vi sinh giúp tăng tỷ lệ đậu sau thả, kiểm soát tốt dịch bệnh, nâng cao năng suất đang là xu hướng trong ương nuôi cá tra giống hiện nay.


16 THG10

GIỮ ĐẦU CON, GIẢM HAO HỤT TRONG 1 THÁNG ĐẦU CHO CÁ LÓC GIỐNG MỚI THẢ

Bệnh nội ký sinh trên cá lóc thường do giun tròn ký sinh.


05 THG10

BỆNH THỐI ĐUÔI TRÊN CÁ GIỐNG

Nhóm vi khuẩn Flavobacterium Columnare là tác nhân chính gây bệnh. Ngoài ra trong cá bệnh cũng tìm thấy nấm.
05 THG10

TRÙNG LÔNG TRÊN ẾCH

- Trùng lông thường ký sinh ở đoạn ruột sau của ếch.- Trùng lông ký sinhtrên ếch ở giai đoạn thịt là chủ yếu.


05 THG10

NGOẠI KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ GIỐNG

- Trùng bánh xe (Trichodina, Trichidinella, Tripartiella).- Tập đoàn trùng loa kèn (Epistylis, Zoothamnium).- Trùng quả dưa (Ichthyophthirius multifiliis).


05 THG10

SÁN LÁ MANG TRÊN CÁ CÓ VẢY

Sán lá đơn chủ 16 mốc (Dactylogyrus) gây hại nhiều ở động vật thủy sản, chúng sử dụng giác bám để bám vào các tia mang của cá, gây ảnh hưởng đến cá