04 THG02

QUY TRÌNH VI SINH TRÊN CÁ TRA GIỐNG TĂNG TỶ LỆ ĐẬU, GIẢM CHI PHÍ, TĂNG LỢI NHUẬN

Trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng tăng, diễn biến dịch bệnh ngày càng khó điều trị, giá bán biến động lớn và thường thấp, chính vì thế những mô hình vi sinh giúp tăng tỷ lệ đậu sau thả, kiểm soát tốt dịch bệnh, nâng cao năng suất đang là xu hướng trong ương nuôi cá tra giống hiện nay.


04 THG02

QUY TRÌNH VI SINH - HƯỚNG ĐI MỚI GIÚP GIẢM DỊCH BỆNH TRONG NUÔI ẾCH THƯƠNG PHẨM

Kháng sinh, hóa chất thậm chí những chất cấm được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước và điều trị bệnh trên ếch từ trước đến nay, dẫn đến môi trường đất, nước tồn lưu hóa chất, kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh, tỷ lệ sống thấp, giảm năng suất ếch nuôi.


04 THG02

QUY TRÌNH VI SINH - ĐỘT PHÁ MỚI TĂNG TỶ LỆ ĐẬU VƯỢT TRỘI TRONG ƯƠNG NUÔI CÁ RÔ

Quy trình xử lý ương nuôi cá rô bao gồm vi sinh xử lý môi trường nước và vi sinh cho ăn.


21 THG10

BỘ ĐÔI SẢN PHẨM AO SẠCH TOÀN DIỆN - CÁ KHỎE KHỎI LO

AO SẠCH TOÀN DIỆN - CÁ KHỎE KHỎI LO
21 THG10

QUY TRÌNH DINH DƯỠNG TĂNG TRỌNG NHANH TRÊN CÁ SẶC RẰN

ĐỀ KHÁNG KHỎE - TĂNG TRỌNG NHANH


21 THG10

BỘ ĐÔI KẾT HỢP VITA PLUS PRO - VB-SKY new

ĐỀ KHÁNG KHỎE - TĂNG TRỌNG NHANH