FREE

  • Mã số
    202008-0229
  • Hãng sản xuất
    VIBO
  • Khối lượng
    1Kg

GIẢI ĐỘC NƯỚC - KHỬ PHÈN VÀ KIM LOẠI NẶNG

CHỐNG SỐC KHI MÔI TRƯỜNG THAY ĐỔI

Tags :tôm ,

Thành Phần

- Ethylene-diaminetetra-acetic acid (EDTA)
- Sodium Lauryl Sulfate
- Tá dược (dextrose) vừa đủ

Công dụng

- FREE làm giảm độ nhớt, váng bọt trong ao nuôi, tiêu hủy các độc tố của tảo.
- Khử phèn và các kim loại nặng tồn lưu trong ao nuôi.
- Phân giải độc tố do sử dụng hóa chất, chống sốc khi môi trường thay đổi.

Cách dùng

- Giải độc nước, khử phèn và kim loại nặng: Dùng 1 kg FREE/2.000m3 nước.
- Giảm sốc cho tôm khi sử dụng hóa chất: Dùng 1 kg FREE/1.500m3 nước.
Ý kiến bạn đọc