ZYM-PRO_new

  • ID
    01013290
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    100g
MEN ENZYME PHÂN GIẢI THỨC ĂN NHANH
CHUYÊN DÙNG CHUNG KHÁNG SINH
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG RUỘT

ingredient

Protease (min)
Lipase (min)
Amylase (min)
Cellulase (min)
Phytase (min)
Chất đệm (dextrose) vừa đủ

uses

Bổ sung enzyme đường ruột, kích thích cá tiêu hóa và hấp thu thức ăn nhanh.
- Phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh đường tiêu hóa, kích thích cá tăng trọng.

User manual

Phân giải thức ăn, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn nhanh: Dùng 100g ZYM-PRO/50kg thức ăn, sử dụng định kỳ 2-3 lần/tuần, trong suốt vụ nuôi.
- Dùng kết hợp với kháng khi điều trị bệnh: Dùng 100g ZYM-PRO/1-1,5 tấn cá, sử dụng liên tục trong quá trình điều trị bệnh.
- Phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh nhiễm khuẩn, ký sinh,... cho đường ruột cho cá, ếch: Dùng 100g ZYM-PRO/25-30kg thức ăn, sử dụng 2-3 ngày liên tục.