YUCCA MAX

  • ID
    202108-0356
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    Chai 1L

HẤP THU KHÍ ĐỘC AO NUÔI - CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU

CHỐNG SỐC - GIẢM STRESS LÚC THU TỈA, SANG AO, VẬN CHUYỂN TÔM

ingredient

- Saponin (chiết xuất yucca schidigera)
- Dung môi vừa đủ 1 lít

uses

- Hấp thu khí độc (NH3, H2S, NO2,...) cải thiện nguồn nước trong ao nuôi.
- Cấp cứu tôm nổi đầu do bị khí độc, khi môi trường thay đổi đột ngột.

User manual

- Sử dụng định kỳ: Dùng 1 lít YUCCA MAX/ 4.000-5.000m3 nước, sử dụng 5-7 ngày/lần, giúp hạn chế khí độc NH3 trong ao nuôi.
- Khi khí độc NH3 tăng cao: Dùng 1 lít YUCCA MAX/1.500-2.000m3 nước, sử dụng liên tục 2-3 ngày.
- Chống sốc, giảm stress khi thu tỉa, sang thưa, vận chuyển tôm và cấp cứu cho tôm: Dùng 1 lít YUCCA MAX/1.000m3 nước.