VITA-C coated

  • ID
    202008-0200
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    100g, 500g, 1kg
TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG
GIẢI ĐỘC GAN THẬN

ingredient

- Vitamin C
- Sorbitol
- Tá dược vừa đủ

uses

- VITA-C coated tăng sức đề kháng, phòng chống stress cho cá khi thời tiết thay đổi, vận chuyển, san đàn, môi trường thay đổi. 

User manual

- Dùng 1 kg VITA-C coated/250-300kg thức ăn.