VIOKA_new

  • ID
    202008-0108
  • Manufacturer
    VIOKA
  • weight
    1L
HẤP THU KHÍ ĐỘC NO2, NH3 
CẤP CỨU KHI CÁ BỊ SỐC MÔI TRƯỜNG

ingredient

Saponin (chiết xuất từ cây Yucca schidigera)(min)
- Dung môi (nước cất) vừa đủ

uses

VIOKA có tác dụng hấp thu khí độc cực nhanh (NH3, NO2), cải thiện nguồn nước trong ao nuôi (phân hủy các chất cặn bã hữu cơ, làm sạch nước).

User manual

Hấp thu khí độc, chống sốc, giảm stress cho cá: Dùng 1 lít VIOKA/3.000-5.000m3 nước.
- Xử lí ao định kỳ, cải thiện chất lượng nước: Dùng 1 lít VIOKA/5.000-7.000m3 nước.
*Lưu ý: Lắc đều trước khi sử dụng.