VIMIX

  • ID
    202008-0224
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    1Kg

KHOÁNG TẠT KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, CỨNG VỎ, CHẮC THỊT

Tags :tôm ,

ingredient

FeSO4.H2O, ZnO, MnSO4.H2O, MgSO4, độ ẩm, dextrose.

uses

- VIMIX bổ sung các hạt khoáng vi lượng và đa lượng giúp tôm phát triển tốt và tăng trọng nhanh.
- Kích thích tôm lột vỏ đồng loạt, phòng các bệnh mềm vỏ trên tôm nuôi.

User manual

- Tạt trực tiếp xuống ao nuôi với liều lượng: 1 kg VIMIX/2.000m3 nước.
- Trường hợp tôm chậm lột, mềm vỏ: Dùng 1 kg/3.000m3 nước.