VIMIX_new

  • ID
    202111-0363
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    1KG

KHOÁNG HỮU CƠ CHO TÔM VÈO
HẾT CONG THÂN ĐỤC CƠ - NÂNG CAO TỶ LỆ SỐNG

ingredient

- Ferrous (FeSO4.H2O) (min-max)
- Zinc (ZnO) (min-max)
- Manganese (MnSO4.H2O) (min-max)
- Magnesium (MgSO4) (min-max)
- Độ ẩm (max)
- Chất mang (dextrose) vừa đủ 

uses

- VIMIX bổ sung các hạt khoáng vi lượng và đa lượng giúp tôm phát triển tốt và tăng trọng nhanh. 
- Kích thích tôm lột vỏ đồng loạt, phòng các bệnh mềm vỏ trên tôm nuôi.

User manual

 Dạng bột hoà tan tạt trực tiếp xuống ao nuôi.
- Cung cấp bổ sung khoáng chất định kỳ giúp tôm hấp thu tốt, lớn nhanh: Dùng 1 kg VIMIX/700-1.000m3 nước, định kỳ 3-4 lần/tuần.
- Giúp tôm lột xác đồng đều, giảm nhanh cong thân đục cơ, tôm đẹp màu, tăng tỷ lệ sống: Dùng 1 kg VIMIX/300-500m3 nước mỗi ngày.
* Lưu ý: Cảm quan (màu sắc, mùi vị,...) của sản phẩm có thể thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.