VB-Tetra Egg

  • ID
    202009-0311
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    100g, 1Kg

Kích Trứng - Đẻ Nhiều - Tăng Tỷ Lệ Ấp Nở
Trứng To - Chắc - Sáng Bóng - Vỏ Dày

ingredient

Vitamin A* 
Vitamin E*  
Zn*    
Lysine    
Chất mang vừa đủ    

uses

- Giúp gia cầm tăng nhanh và duy trì tỷ lệ đẻ, tăng tỷ lệ ấp nở, tăng tỷ lệ sống sau khi nở.
- Giúp vỏ trứng chắc, sáng bóng, to, tránh bại liệt, trứng dị dạng.

User manual

‑ Gia cầm hậu bị: 1g/10kg thể trọng hoặc 1g/lít nước uống hoặc 1g/0,5kg thức ăn.
‑ Gia cầm đẻ trứng: 1g/5 - 8kg thể trọng hoặc 1g/0,5 lít nước uống hoặc 1g/0,25 - 0,4kg thức ăn.
‑ Một đợt sử dụng từ 5 - 7 ngày.