VB-PURE

  • ID
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    1kg, 3kg
VI SINH PHÂN HỦY CHẤT THẢI
GIẢM NHANH KHÍ ĐỘC NO2

ingredient

- Bacillus spp (min), trong đó
- Bacillus subtilis (min)
- Bacillus pumilus (min)
- Độ ẩm (max)
- Chất mang (dextrose) vừa đủ 

uses

- Sản phẩm vi sinh xử lý ao, giúp phân hủy nhanh mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa. 
- Hạn chế khí độc, giảm mùi hôi thối. 
- Làm sạch đáy ao, ổn định màu nước.

User manual

- Định kỳ: Dùng 250g VB-PURE/4.000-5.000m3 nước, định kỳ 2-3 tuần/lần.
- Phân huỷ chất thải, giảm khí độc, xử lý nước ao dơ: Dùng 250g VB-PURE/2.000-3.000m3 nước, liên tục  2-3 ngày.
* Lưu ý:
- Khuyến cáo nên kết hợp VB-PURE dùng chung với sản phẩm AQUA RODO để giảm nhanh khí độc NO2 trong ao nuôi.
- Lắc đều trước khi sử dụng và đóng kín bao bì sau khi dùng.