VB-PANGA

  • ID
    202211-0388
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    100g, 500g, 1kg

ĐẶC TRỊ XUẤT HUYẾT - GAN THẬN MỦ CÁ TRA
XUẤT HUYẾT - LỒI MẮT TRÊN CÁ VẢY, ẾCH

Tags :Gan ,

ingredient

- Flofenicol

- Tá dược vừa đủ

uses

- Trị gan, thận mủ, nhiễm trùng đường ruột trên cá do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra.

User manual

- Cá giống: Dùng 1kg/8-10 tấn cá, dùng liên tục 5 đến 7 ngày.
- Cá thịt: Dùng 1kg/10-12 tấn cá, dùng liên tục 5 đến 7 ngày.
- Trên ếch: Dùng 1kg/5-7 tấn ếch, dùng liên tục 5-7 ngày.