VB-FOSFO

  • ID
    202009-0308
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    1Kg

Trị Viêm Đường Hô Hấp Cấp - Sưng Phù Đầu
Viêm Thanh Khí Quản - Phế Quản

ingredient

Fosfomycin calcium    
Tá dược vừa đủ   

uses

- Trị viêm thanh khí phế quản, viêm phế quản, viêm phúc mạc, viêm não trên gia cầm, trị nhiễm trùng đường ruột, hô hấp trên lợn (heo).

User manual

- Gia cầm: 1g/15 - 20kg thể trọng hoặc 1g/1,5 - 2 lít nước uống hoặc 1g/0,8 - 1kg thức ăn.
- Lợn (heo): 1g/20kg thể trọng.

Thời gian ngưng sử dụng thuốc:
- Lấy thịt: 14 ngày.