VB-FERO B12

  • ID
    202008-0281
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    20ml, 100ml

Phòng Và Trị Thiếu Máu
Trên Gia Súc Non

ingredient

- Iron dextran    
- Vitamin B12   
- Dung môi vừa đủ

uses

- Phòng và điều trị thiếu máu ở bê, nghé, heo con.
 

User manual

- Heo con phòng thiếu sắt, thiếu máu: 1ml/con, 3 ngày sau khi sinh, lặp lại lúc 7 ngày tuổi. Điều trị 2ml/con, khi có triệu chứng thiếu máu.
- Bê, nghé: 3ml/con, 1 tuần sau khi sinh.
- Dê non, cừu non: 1ml/con.
- Heo nái mang thai hoặc sau sinh: 4ml/con.