VB-EM super

  • ID
    02025192
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    1 Lít, 5 Lít

PHÂN HỦY CHẤT THẢI HỮU CƠ
ĐỐI KHÁNG KHUẨN VIBRIO GÂY BỆNH

Tags :tôm ,

ingredient

- Bacillus subtilis
- Dung môi (nước cất) vừa đủ 

uses

- VB-EM phân hủy các chất bẩn, xác tảo tàn, thức ăn thừa, chất lơ lửng trong nước. 
- VB-EM ngăn ngừa sự hình thành khí độc NH3, NO2, H2S. Duy trì chất lượng nước, ổn định pH trong ao nuôi.

User manual

- Sử dụng đối kháng khuẩn Vibrio gây bệnh: Dùng 1 lít VB-EM/1.200-1.500 m3 nước, định kỳ 2 ngày/lần.
- Xử lý chất thải hữu cơ ở nền đáy ao: Dùng 1 lít VB-EM/1.000-1.200 m3 nước, xử lý 2-3 ngày liên tục.

 

* Lưu ý: Trường hợp kích hoạt tính vi sinh trước khi sử dụng để tăng hiệu quả: Dùng 1 lít VB-EM + 2 kg mật đường + 50 lít nước, cho ủ trong điều kiện yếm khí (không chiếu sáng) 3 ngày trước khi sử dụng.