VB-EFLOX

  • ID
    202008-0292
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    10ml, 100ml, 1 Lít

Trị Phân Trắng - Phân Vàng
Tiêu Chảy Nặng - Rù - Xù Lông
Xả Cánh - Khô Chân

ingredient

Enrofloxacin    
Dung môi vừa đủ

uses

- Trị nhiễm trùng đường hô hấp, đường tiêu hóa, sưng phù đầu, tụ huyết trùng, thương hàn trên gia cầm, thỏ, heo (lợn).

User manual

- Heo (lợn), thỏ: dùng 1ml/15kg thể trọng.
- Gia cầm (trị viêm ruột hoại tử, phân trắng, phân xanh, xả cánh, xù lông, khô chân, tụ huyết trùng, thương hàn, khẹc ghép tiêu chảy): dùng 1ml/15kg thể trọng hoặc 1ml/1,5 lít nước uống hoặc 1ml/0,7kg thức ăn.