VB-DETOX

  • ID
    202008-0250
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    3KG

GIẢI ĐỘC NƯỚC - KHỬ PHÈN
TRUNG HÒA CHLORINE VÀ CÁC ION KIM LOẠI NẶNG

Tags :tôm ,

ingredient

Thành phần nguyên liệu: EDTA, độ ẩm, CaCO3.
 

uses

- VB-DETOX giúp giải độc nước và khử kim loại nặng trong ao nuôi.
- Giảm độ cứng, điều chỉnh độ kiềm của nước ao nuôi.
- Ổn định pH trong ao nuôi.

User manual

Hòa tan sản phẩm với một lượng nước sạch vừa đủ và tạt đều khắp ao nuôi.
- Sử dụng định kỳ ổn định môi trường nước ao, tăng độ kiềm: Dùng 1 túi (3 kg) VB-DETOX/ 2.500-3.000m3 nước, định kỳ 1-2 lần/tuần và trong suốt vụ nuôi.
- Trước khi thả giống 6-8 tiếng: Dùng 1 túi (3 kg) VB-DETOX/1.500-2.000m3 nước.
- Giải độc nước, khử chlorine, các ion kim loại nặng: Dùng 1 túi (3 kg) VB-DETOX/2.000-2.500m3 nước, sử dụng 2 ngày liên tục.
- Đối tượng thuỷ sản bị sốc môi trường, kéo đàn, tấp mé, chậm bắt mồi: Dùng 1 túi (3 kg) VB-DETOX/1.000-1.500m3 nước, sử dụng 2-3 ngày liên tục.