VB-CODOXAN

  • ID
    202009-0306
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    10ml, 100ml, 1L

Trị CRD - c.CRD - Khẹc
Sưng Phù Đầu

ingredient

Doxycycline hyclate  
Colistin sulfate   
Dung môi vừa đủ  

uses

- Trị viêm đường tiêu hóa, hô hấp trên bê, nghé, dê, cừu và heo, gia cầm.

User manual

- Gia cầm (trị tụ huyết trùng, thương hàn, khẹc ghép tiêu chảy, phân trắng, phân xanh, xả cánh, xù lông, khô chân): 1ml/5kg thể trọng hoặc 1ml/0,5 lít nước uống hoặc 1ml/0,25kg thức ăn.
- Bê, nghé, dê, cừu, heo: 1ml/5kg thể trọng.
- Sử dụng liên tục từ 3 - 5 ngày.