VB-BIOKA

  • ID
    02029996
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    1kg, 5kg, 10kg

BƯỚC ĐỘT PHÁ LÀM SẠCH NƯỚC CẤP TỐC
(Khử mùi hôi - váng nhớt - giảm stress)

ingredient

'- Bacillus spp (min)
Trong đó: 
- Bacillus pumilus (min)
- Bacillus licheniformis (min)  
- Độ ẩm (max)
- Chất mang (dextrose) vừa đủ

uses

- VB-BIOKA chuyên loại bỏ khí độc như NH3, H2S, NO2, khử mùi hôi thối của đáy ao. 
- Phân hủy nhanh chóng xác động, thực vật, thức ăn dư thừa, mùn bã hữu cơ.
- Giảm chất cặn bã lơ lửng, váng nhầy nhớt trong ao.

User manual

- Định kỳ giải độc nước, làm sạch nước và ổn định môi trường: Dùng 1 kg VB-BIOKA/2.000-3.000m3 nước, xử lý 1-2 ngày/tuần trong suốt quá trình nuôi.
- Giải độc, làm sạch nước cấp tốc (khí độc, mùn bã hữu cơ,…); khi cá/ếch bị stress do ngộ độc hóa chất, thời tiết thay đổi: Dùng 1 kg VB-BIOKA/1.000-1.500m3 nước, xử lý 2-3 ngày liên tục.
- Chống sốc, giảm stress cho cá trong quá trình vận chuyển: Dùng 1 kg VB-BIOKA/200-300m3 nước cho một lần xử lý trong suốt vụ nuôi.
- Trường hợp ao dơ, mùn bã hữu cơ nhiều, có mùi hôi thối do đáy ao dơ, giảm khí độc ao nuôi: Dùng 1 kg VB-BIOKA/500-700m3 nước, dùng liên tục 2-3 ngày.
* Lưu ý:
- Hòa tan sản phẩm với nước sạch, tạt đều khắp ao nuôi.
- Đóng kín bao bì sau khi sử dụng.
- Cảm quan (màu sắc, mùi vị,...) của sản phẩm có thể thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.