VB-ASPERPLUS

  • ID
    202009-0302
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    100g, 1Kg

Đặc Trị Nấm Nội Tạng - Nấm Diều 
Nấm Phổi - Nấm Đường Tiêu Hóa

ingredient

Nystatin    
Tá dược vừa đủ   

uses

- Điều trị nấm trên gia cầm.

User manual

Pha nước uống hoặc trộn vào thức ăn.
- Gia cầm: 1g/10kg thể trọng hoặc 1g/1 lít nước uống hoặc 1g/0,5kg thức ăn.
Thời gian ngưng sử dụng thuốc:
- Lấy thịt: 5 ngày.