VB-ANAGIN

  • ID
    202008-0279
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    100ml

Hạ Sốt - Giảm Viêm
Pha Chung Với Kháng Sinh
Để Tăng Hiệu Quả Điều Trị

ingredient

- Analgin   
- Dung môi vừa đủ

uses

- Hạ sốt, giảm đau, giảm viêm trên trâu, bò, ngựa, dê, cừu, heo, gia cầm, chó, mèo.

User manual

- Trâu, bò, ngựa: 1ml/30kg thể trọng.
- Heo, dê, cừu: 1ml/20-25kg thể trọng.
- Heo con, chó, mèo: 1ml/10-15kg thể trọng.
- Gia cầm: 1ml/10kg thể trọng.